نسخه موبایلی help desk

امروزه در حوزه فناوری اطلاعات در سازمانها و مجموعه بزرگ مسئله رسیدگی به درخواستها و مشکلات کاربران وکارمندان در واحد رایانه و یا مدیریت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی سازمان در فضای IT همواره مسئله ای درخور توجه بوده و هست . با توجه به ماموریت ها و جابجایی کارشناسان IT در واحد مختلف استفاده از ابزار موبایل یا تبلت برای مدیریت بهتر ، سریع تر و لحظه ای خیلی سودمند و موثر خواهد بود .اگر شما با این عقیده همسو هستید ما راهکاری پایدار و همراهی همیشگی را برای رفع دغدغه ها و صرفه جویی در زمان برای مجموعه شما تهیه کرده ایم.

نسخه موبایل نرم افزارHelp Desk مدد به همراه ده ها امکانات و گزارش متنوع و اختصاصی بخش فناوری اطلاعات ، از سوی مشتریان متعدد در سازمان دولتی ، دانشگاهها ، کارخانه کشور ، مناطق آزاد ، شرکت نفتی و سایر مجموعه خصوصی مورد توجه قرار گرفته است .

این شرکت مفتخر است در این راه از همراهی ارزشمند شما بهره مند شده و با افتخار نام مجموعه شما را نیز در زمره مشتریان خود به یادگار قراردهد .

درپایان شرح خلاصه برخی از امکانات نسخه موبایل نرم افزارHelp Desk مدد به حضور ایفاد میگردد :

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109