کدینگ و ردیابی تجهیزات حوزه IT
لزوم اجرای طرح کدینگ ، بازرسی و ردیابی تجهیزات در حوزه فناوری اطلاعات سازمان ها

امروزه متاسفانه افزایش نوع و تعدد تجهیزات در سازمان ها گاها موجب سردرگمی و چالش خاص و کاهش کیفیت فعالیت برای مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات شده است که قطعا این اتفاق هزینه گزافی را برای سازمان ها در بر خواهد داشت . تردد تجهیزات در بین واحد ها ، شهرستان ها و شعبات ، نبود تدابیر امنیتی مورد نظر برای حفظ قطعات این تجهیزات در داخل و خارج از سازمان و ورود تجهیزات متعدد اعم از پرینترها ، رایانه ها ، فاکس ها و ... که از بخش مختلف جهت تعمیر به واحد فناوری اطلاعات منتقل شده و نبود برچسب خرابی روی آنها برای کارشناسان IT مشکل بزرگی ایجاد نموده است که با پیاده سازی سیستم کدینگ یا ردیابی تجهیزات ، کارشناسان با خواندن QR code نصب شده روی تجهیزات از طریق اپلیکیشن موبایل اختصاصی مجموعه خود به موارد چون مالکین تجهیزات ، شرح قطعات تجهیزات ، موقعیت مکانی تجهیزات و کلیه درخواست ارسالی و انجام شده روی تک تک تجهیزات را کمتر از یک دقیقه مشاهده نموده و براحتی می توانید ضمن تصمیم گیری سریع در رفع مشکل مورد نظر در این عرصه اقدام نمایید .
طرح کدینگ و ردیابی تجهیزات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانها (IT )

 • بهینه سازی شیوه مدیریت موثر بر دارایی سخت افزاری در حوزه IT
 • شناسایی،کنترل و نظارت در هرنقطه بر تجهیزات حوزه IT
 • بهینه سازی نحوه جریان گردش تجهیزات IT در زمان خرابی یا تعمیرات
 • جلوگیری از تحمیل هزینه غیرمعمول بر سازمانها
 • شناسنامه دار کردن کلیه تجهیزات سخت افزاری در یک سازمان
 • مدیریت آسان و سریع بر تجهیزات سخت افزاری شعبات و شهرستان زیر مجموعه
 • دسترسی آسان بر سوابق تعمیرات ،مالکین،مکان و موقعیت تجهیز
 • دسترسی آنلاین به مشخصات سخت افزاری و نرم افزار رایانه ها
 • پاسخگویی سریع به کاربران درخواست کننده
 • کنترل ورود و خروج تجهیزات در حوزه فناوری اطلاعات
 • جلوگیری از جابجایی تجهیزات در واحد ها
 • بازرسی سریع ، آسان از کلیه تجهیزات با حفظ موقعیت و مالکین
 • حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه موجود در رایانه سازمان ها
 • ردیابی و مدیریت به موقع دستگاه سخت افزاری و نرم افزاری
پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109