گزارشات متنی و نموداری از حوزه IT

یکی از اساسی ترین دلایل خرید نرم افزار ها در سازمانها استفاده از گزارشات متنوع مدیریتی و جزئی از یک نرم افزار می باشد تا بتواند ما را در راستای مدیریت بهتر شرایط کاریمان کمک نمایند .

چه گزارشاتی برای مدران فناوری اطلاعات مفید است ؟

گزارشات مدیریتی چیست؟

آیا گزارش دقیقی از لیست تجهیزات و قطعات بصورت تفکیک شده داریم ؟

آیا گزارش دقیقی از عملکرد کارشناسان و پیمانکاران داریم ؟

آیا گزارش دقیقی از هزینه خرید و تعمیرات در مجموعه وجود دارد ؟

گزارشات بر اساس سال ،ماه یا فصل قابل تفکیک است ؟

آیا گزارشات تفکیکی از کارشناسان بر اساس ساختار سازمانی داریم ؟

آیا گزارش از اقداماتی از قبیل نصب نرم افزار ،تعویض قطعات ،رفع مشکل شبکه و تعمیرات موجود است ؟

آیا لیست دقیقی از تجهیزات موجود در انبار داریم؟

آیا گزارشی از تاریخچه یا سوابق تجهیزات یا درخواستها داریم ؟

چه تعداد کامپیوتر با RAM کمتر از 2GB در سازمان وجود دارد؟

چه تعداد از کامپیوتر ها بیش از 5 سال قدیمی شده اند؟

کامپیوتر و تجهیزات تحویل شده به پرسنل در واحد مختلف کدامند؟

مهلت اتمام گارانتی کدامیک از کامپیوتر ها یا تجهیزات در ماه آینده منقضی می شود؟

بیشتر درخواست ها و سرویس ها مربوط به کدام دارایی ها بوده است؟

بیشتر هزینه مربوط به دارایی ها برای کدام واحد سازمانی صورت گرفته است؟

و....

ارائه گزارشات متنوع، ترکیبی و نموداری جزو بهترین امتیازات یک نرم افزار محسوب می شود

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109