نرم افزارها ،لایسنسها در حوزهIT

عمده فعالیت حوزه فناوری اطلاعات در سازمانها نرم افزار ی می باشد و و انتخاب یک نرم افزار مناسب و کاربردی برای تک تک سازمانها مهم و حیاتی می باشد

این ابزار تنها ما را با دنیای ارتباطات و فناوری مرتبط می کند و کلیه خدمات و فعالیت یک سازمان را مدیریت و راهبری کرده و از بروز جزئی ترین مشکلات نیز جلو گیری خواهد نمود .

کلیه بخش ها در یک سازمان یا بصورت جزیره ای یا بصورت یکپارچه از اتوماسیون مختلف یا نرم افزار مهندسی متفاوت استفاده می نمایند که مدیریت و راهبری این موضوع در اختیار مدیران و کارشناسان نرم افزار آن سازمان است.

دغدغه کارشناسان نرم افزار در سازمانها

پشتیبانی این نرم افزار با کجاست ؟

این نرم افزار چه سالی خریداری شده است چه مدت خدمات پشتیبانی دارد؟

تعهدات فروشنده نرم افزار چیست ؟

این نرم افزار از چه پورت ی در شبکه استفاده می کند ؟

این نرم افزار از چه استاندارد ی تبعیت می کند ؟

آیا این نرم افزار قابلیت بروزرسانی دارد ؟

مدت زمان لایسنس این نرم افزار چقدر است ؟

از چه شرکتی و توسط چه شخصی خریداری شده است ؟

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109