ثبت اتوماتیک تجهیزات سخت افزاری

شناسنامه دار کردن سیستم موجود اعم از سرورها ،کامپیوترها و لپ تاپ ها می تواند ما را در مدیریت قطعات و تجهیزات کمک شایانی کند و در ضمن در راستای انتخاب یا خرید مجدد یک برند یا مارک بتوان تصمیم گیری صیح و منطقی را گرفت

آیا در هر سازمانی هر شخص می تواند تجهیزات تحویلی خود را در کارتابل خود ببیند ؟

آیا لیست تک تک قطعات رایانه ها را در اختیار دارید ؟

آیا قابلیت اسکن خودکار و مغایرت گیری قطعات رایانه را می توانید انجام دهید ؟

آیا تجهیزات شما تاریخچه (مالکین ،خرابی ،قطعات ،درخواستها ،هزینه ها و...) دارند ؟

آیا نقل و انتقال تجهیزات در حوزه فناوری اطلاعات جایی ثبت می شود ؟

چه زمانی این تجهیزات را خریده اید ؟

عمر مفید تجهیزات چقدر است ؟

عموما درک اینکه هر مجموعه بتواند بروز ترین اطلاعات سخت افزاری خود را داشته باشد با توجه به گستردگی تجهیزات در سازمان ها به یک رویا برای مسئولین حوزه فناوری اطلاعات مبدل شده است .

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109