درخواستها و رخدادهای حوزه IT

دغدغه مدیران فناوری اطلاعات چیست ؟


کارشناسان فناوری اطلاعات در سازمانها با حجم زیادی از درخواستهای روزانه روبرو هستند و این امر عموما موجب سردرگمی های آنها و عدم نارضایتی درخواست کنندگان خواهد شد چنانچه در جریان هستید واحد فناوری اطلاعات جزو استراتژیک ترین بخش های یک سازمان محسوب شده وتنها پل ارتباطی الکترونیک یک سازمان با تمام بخش ها و دنیای برون سازمانی می باشند.

پس عموما ایجاد نظم و یکپارچگی در جوابگویی به سئوالات و مشکلات درخواست کنندگان می تواند در بالا بردن کیفیت عملکرد یک سازمان تاثیر مستقیم داشته باشد.

گاها مشاهده می شود با توجه به اینکه حوزه فناور ی اطلاعات کلیه بخش ها را در یک سازمان مکانیزه نموده اند ولی متاسفانه خود هنوز از روشهای سنتی در مدیریت فرآیند های خود استفاده می کنند.

مخاطبین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها

در این حوزه عموما بخش عمده ای از درخواستهای شفاها اعلام و بدون ثبت درخواست ، اقدامات لازم مبذول و مشکل درخواست کننده مرتفع می گردد و این نوع عملکرد شفافیت گزارشهای مدیریتی را کاهش خواهد دادو عملا تلاشها و زحمات این مجموعه نادیده گرفته خواهد شدو در تصمیمات مدیرتی در سطح کلان سازمانی چالشهایی را بوجود خواهد آورد.

کمی به سوالات ذیل تامل کنید

آیا مشکلات فوق با افزایش نیروی انسانی در این حوزه مرتفع می گردد ؟

آیا مدیران تمام مراحل کار را کنترل می کنند ؟

آیا کارتابل تخصصی برای ثبت درخواستهای این حوزه وجود دارد ؟

مدیران ارشد فناوری اطلاعات بر چه اساسی بودجه ریزی می کنند ؟

سیکل تولد یک درخواست تا جوابگویی به آن در سازمان شما چگونه است ؟

سلایق متعدد در این حوزه چه مشکلاتی را بوجود خواهد آورد ؟

نوع گزارش گیری (کمی و کیفی )از عملکرد کارشناسان فنی (نرم افزار ،سخت افزار،شبکه و..)چگونه انجام می شود ؟

مراحل ثبت در خواستها ی حوزه فناروی اطلاعات در سازمان شما چگونه است ؟

آیا واقعا حوزه فناوری اطلاعات نیاز به یک کارتابل تخصصی درخواست دارد ؟

آیا ثبت در خواستها روی تجهیزات موثر است ؟

آرشیو اقدامات انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات چه فایده ای دارد ؟

بیشترین و کمترین خرابی یا درخواست شما در سازمان کدام است ؟

و....

برای اینکه سازمانی سالم و پرتحرک داشته باشیم باید قلبی سالم و دقیق(حوزه فناوری اطلاعات ) داشته باشیم

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109