مدیریت رخدادها در ITILسادگی در ثبت و پیگیری مشکلات برای کاربر سازمانی و هوشمندی در مدیریت مشکلات و توزیع تیکت‌ها

مدیریت رخدادها از مولفه‌ اصلی استاندارد ITIL می‌باشد. میزکار امن‌پرداز با پیاده‌سازی هوشمندانه و جامع این مولفه حیاتی، کمک شایانی به شما در مدیریت رخداد IT سازمان شما خواهد کرد.ويژگی‌ها

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109