گزارشات جامع

چه گزارشاتی معیار مناسبی برای نظارت جامع شما بر خدمات IT سازمان می‌تواند باشد؟ چه گزارشاتی به شما کمک می‌کند تا وضعیت جاری سازمان را بتوانید به‌راحتی و بصورت جامع مطالعه نمایید؟

نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات زمانی حاصل می‌شود که مدیران سازمان گزارشات جامع و مفیدی در اختیار داشته باشند. گزارشات جامع و مفید ابزاری حیاتی برای مدیریت سازمان می‌باشد. میزکار امن‌پرداز گزارشات و آمار متنوعی در اختیار مدیریت فناوری اطلاعات سازمان قرار می‌دهد تا مدیریت با مشاهده دقیق وضعیت جاری خدمات، بتواند تصمیمات لازم را برای بهبود خدمات بگیرد.ويژگی‌ها

 • آمار عملکرد دقیق تیم ها و کارشناسان پشتیبانی
 • آمار درخواست ها و مشکلات کاربران سازمان
 • آمار هزینه پشتیبانی به تفکیک چارت سازمانی
 • آمار مصرف قطعات به تفکیک مختلف
 • آمار ظرفیت و ویژگی قطعات مهم سیستم ها
 • گزارش از جزئیات کامل سیستم ها
 • آمار کامل دارایی IT سازمان به تفکیک مختلف (وضعیت، نوع و...)
 • و دهها گزارش دیگر که با گزارش ساز تحت وب می توانید بسازید.

فواید

 • نظارت جامع بر وضعیت جاری خدمات فناوری اطلاعات
 • دریافت اطلاعات مفید برای بهبود خدمات
 • ارائه گزارش عملکرد ارائه خدمات به مدیران بالادست
 • شفافیت در ارائه خدمات و مدیریت فناوری اطلاعات
پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109