مدیریت تغییرات در ITILبه‌راحتی و بسادگی مطمئن شوید که تغییر صورت گرفته است یا خیر ...

مقصود ن ی مدیریت تغییرات در ITIL این است که شما مطمئن شوید تغییر در تجهیزات IT سازمان صورت گرفته است یا خیر. بنابرین شما می‌بایست قادر باشید تا چرخه‌ی تغییرات را به‌راحتی و به سرعت، نظارت و مدیریت نمایید. نظارت شما بر تغییرات باعث بالا رفتن کیفیت خدمات IT در سازمان خواهد شد.ويژگی‌ها

  • گزارش کاملا خودکار از آخرین تغییرات توسط سیستم
  • امکان مشاهده آخرین تغییرات در داشبورد نظارت بر تغییرات
  • امکان تطبیق و مقایسه‌ي تغییرات گزارش شده توسط سیستم با گزارشات انبار و خدمات پشتیبانی
  • امکان تایید/عدم‌تایید تغییرات گزارش شده
  • امکان فراهم نمودن گزارشات جامع از تغییرات

فواید

  • نظارت و مدیریت راحت، سریع و کامل بر چرخه‌ي تغییرات
  • افزایش کیفیت خدمات با نظارت بر تغییرات
  • کنترل دقیق خدمات گزارش شده توسط کارشناس
  • افزایش امنیت در نگهداری تجهیزات IT سازمان
پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109