چهارشنبه 05 آبان 1400

همایش فعالان نرم افزاری قم سال1397

مصاحبه با جناب آقای مهندس جباری عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه استان قم در خصوص اهداف برگزاری این رویداد

همایش فعالان نرم افزار استان قم
جستجودسته بندی


پر بازدیدها


تگ ها