یکشنبه 06 اسفند 1402

همایش فعالان نرم افزاری قم سال1397

سه شنبه 26 مرداد 1400
2191

مصاحبه با جناب آقای مهندس جباری عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه استان قم در خصوص اهداف برگزاری این رویداد