چهارشنبه 05 آبان 1400

مصاحبه با سرکار خانم مهندس مریم حسین زاده بعنوان بانوی کارآفرین موفق

حضور عوامل برنامه مهربانو در شرکت تانیان و مصاحبه با سرکار خانم مهندس مریم حسین زاده بعنوان بانوی کارآفرین موفق

مصاحبه با سرکار خانم مهندس حسین زاده از برنامه مهربانو
جستجودسته بندی


پر بازدیدها


تگ ها