یکشنبه 06 اسفند 1402

حضور جناب مهندس سرمست استاندار محترم استان قم در غرفه تانیان نمایشگاه الکامپ98

شنبه 30 مرداد 1400
1966

 حضور جناب مهندس سرمست استاندار محترم استان قم در غرفه تانیان نمایشگاه الکامپ 98

 

استاندار محترم ضمن بازدید از فناوری های شرکت تانیان با حضور در غرفه شرکت تانیان از نزدیک با خدمات و فعالیتهای شرکت آشنا شدند و مهندس جباری توضیحات لازم در زمینه توانمندی های شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایشان ارائه دادند