دوشنبه 04 تیر 1403
>00:00:00

برگزاری جلسه استارت آپی های نمایشگاه الکامپ آذرماه 97 و مدیراجرایی بخش الکام استارز در مرکز رشد دانشگاه قم

پنجشنبه 22 آذر 1397
2007

 

 

این جلسه با حضور مدیر مرکز رشد دانشگاه قم و مدیر اجرایی بخش الکام استارز نمایشگاه تخصصی الکامپ  97 برگزار شد که به ضرورت یکدست بودن نمایشگاه تاکید داشتند

این جلسه با بیانات جناب آقای مهندس مدبری آغاز و با همفکری برای بهتر شدن روند بخش الکام استارز نمایشگاه الکامپ به گفت وگو نشستند

دراین جلسه مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تانیان به عنوان اسپانسر این بخش از نمایشگاه تعیین شد .

 

 

نظرات