درباره ما

نظرسنجی هوشمند
تبلت نظرسنجی

ما بهترین ها را طراحی میکنیم

فناوری اطلاعات و ارتباطات تانیان با تکیه بر عنایات حضرت احدیت و با بهره گیری از کارشناسان فنی و تجربه بیش از 10 سال حضور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور افتخار دارد به عنوان یکی از فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از مشاوره تا اجرا خدماتی .متمایز ارائه دهد

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109