برای نرم افزار ما یک ریال هم نپردازید !!! مگر آنکه از آن مطمئن شوید

1- گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات تانیان در راستای رعایت حقوق والای مصرف کننده و همچنین اطمینان متقاضیان و مشتریان ، از امکانات نرم افزارهای سامانه نظر سنجی و همچنین اطمینان از خدمات مطلوب ، نسخه آزمایشی نرم افزار خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد .
2- شما می توانید با دانلود و یا درخواست ارسال سی دی آزمایشی ، قبل از خرید نهایی نسبت به بررسی امکانات نرم افزار اقدام نموده و سپس با توجه به امکانات مورد نظر نسبت به سفارش نرم افزار مورد نیاز اقدام نمائید .
۳- نسخه آزمایشی سامانه نظر سنجی به گونه ای طراحی گردیده است که شما در هنگام استفاده از آن می توانید نوع نسخه نرم افزار و همچنین سطح نرم افزار ( ساده – متوسط – پیشرفته ) را انتخاب نموده و نرم افزار مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید . همچنین از این طریق می توانید تفاوت های نرم افزار ها و همچنین نسخه های آنها را نیز مورد بررسی قرار دهید .

فرم درخواست نسخه آزمایشی

پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109