ربات های نظرسنجی و رای گیری

ربات های نظر سنجی و رای گیری یکی از بهترین ابزارها جهت نظر سنجی است تا نظر دیگران را درباره چیزی بدانید. توسط این ربات هوشمند میتوانید نظر سنجی یا رای گیری ایجاد کنید تا نظر دیگران و آشنایان همکاران و دوستان را راجع کاری و چیزی بدانید . حتما جرقه ای در ذهن شما شکل گرفت اگر شماهم صاحب کسب و کار هستید و میخایید نظر مشتریانتان را به عنوان بازخورد بدانید خوب است از این بات هوشمند استفاده کنید

بات نظرسنجی

ابتدا به خدمات ویژه محصول پرداخته شده و سپس در مورد هریک توضیحاتی داده خواهد شد:

  • امکان نظر سنجی به صورت گزینه ­ای و متنی
  • امکان ثبت شماره تلفن مشتریان و ارسال خودکار متن تشکر به واسطه شرکت در نظر سنجی
  • امکان ثبت مشخصات فردی مشتریان و ارسال متن با نام آنها
  • امکان عضوگیری در باشگاه مشتریان و ارائه تخفیف و خدمات ویژه برای اعضاء
  • امکان ارسال تبلیغات
  • امکان اطلاع رسانی به مشتریان جهت ارائه خدمات ویژه و یا محصول جدید
  • امکان ارسال پیام هشدار به مدیریت متناسب با نوع نظرسنجی
  • امکان تهیه گزارش های مختلف متناسب با نیاز مدیریت مجموعه
  • امکان تغییر گرافیک صفحه بنا به درخواست مدیریت مجموعه
پست الکترونیک

[email protected]

پست الکترونیک

[email protected]


تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

تلفن

2765 774 253 98 +
0800 065 919 98 +

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109

آدرس

قم- خ انقلاب - کوچه 41 - مرکز رشد
دانشگاه قم - واحد 109